#htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Nagrade i priznanja

Priznanje za izveštavanje
Mikro razvoj je kao sukcesor Fonda za mikro razvoj plasirao svoj treći izveštaj o socijalnim pokazateljima na MIX Market - mrežu za razmenu mikrofinansijskih informacija, primenjujući u izveštaju standarde za mikrofinansiranje u svetu.

Pročitaj više

Anketa

Šta Vam je najbitnije prilikom odabira mikrofinasijske institucije?

Loading ... Loading ...

Kampanja MUDRO ZADUŽIVANJE je internacionalna obrazovna kampanja usmerena prvenstveno na potencijalne klijente MR-a ali takodje i na bankarski i finansijski sektor, zakonodavna tela i širu javnost. Cilj kampanje je da se klijenti obrazuju na koji način da pozajmljuju novac sigurno, koristeći pozitivne strane zajmova i izbegavajući prezaduženost.

Više o tome