#htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

12. Godišnja EMN konferencija – 18-19 juni 2015, Dublin

14364125420_1a2d702a9c_o 18899140010_30b1d39540_o 18900729479_bb3c123463_o19057436936_7b9cdfcd55_oPredstavnici Mikro razvoja su učestvovali na 12. Godišnjoj EMN konferenciji,

18 – 19. Juna 2015 u Dablinu, u organizaciji European-Microfinance Network (mreža evropskih mikrofinansijskih organizacija).

Tema konferencije odnosila se na saradnju bankarskog i ostalog mainstream finansijskog sektora i MFIs – mikrofinansijskih institucija. Razmatrani su postojeći oblici saradnje, analizirani primeri dobrih praksi u smislu pozitivnog efekta za MFIs i klijente. Zaključak je da je neophodno da MFIs i banke dele iste vrednosti i da njihova saradnja podrazumeva jak međusobni partnerski odnos. Na kraju 1.dana konferencije od troje finalista koji su kandidovali svoj model saradnje sa bankom izabran je pobednik, Scotcash iz Glazgova.

Razmatrani su i alternativni oblici saradnje MFIs i ostalih finansijskih institucija, u smislu da li MFI takvom saradnjom ispunjava svoju svrhu, misiju i viziju. To su novi i inovativni vidovi saradnje u začetku, za sada pretežno u V.Britaniji, a uključuju fintech companies, koje se bave on line i mobile banking kreditiranjem i ostalim finansijskim uslugama, kao što su transferi, plaćanja, mikro-osiguranja itd. Većina učesnika ovih radionica izjasnila se za saradnju sa ovom vrstom kompanija.

Bitan deo konferencije odnosio se na prezentovanje European Code of Good Conduct, koji predstavlja pravila, sisteme i procedure kojima svaka MFI koja radi po principima i praksama EMN treba da se prilagodi kako bi dokazala posvećenost vrednostima mikrofinansiranja i kandidovala se za tehničku pomoć i finansijske instrumente iz novog EasI programa EU, koji se velikim delom odnosi na MFIs.