#htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

20.oktobra 2015 obeležavamo Prvi evropski dan mikrofinansiranja u Evropi

Mikro razvoj će obeležiti Prvi Evropski dana mikrofinansiranja, 20.oktobra 2015 godineu 12h u svojoj glavnoj kancelariji. Razgovaraćemo sa različitim predstavnicima institucija i medija o ciljevima i rezultatima mikrofinansiranja kod nas i u Evropi, kao i potrebi za posebnom zakonskom regulativom u Srbiji, u skladu sa modelima i praksom u EU. Cilj nam je podizanje svesti u društvu o mikrofinansiranjuslide2 kao dobrom načinu za borbu protiv nezaposlenosti i socijalne isključenosti građana.