#htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

Gradimo Vaš biznis ili dom zajedno!

20.oktobra 2015 – Prvi evropski dan mikrofinansiranja u Mikro razvoju

IMG_Milena i gosceIMG_sa Kamatica IMG_20151020_125706IMG_Milena i RTSIMG_LJilja, Olja, CecaIMG_Gra;a i ja

Danas smo svečano obeležili Prvi evropski dan mikrofinansiranja u razgovoru sa predstavnicima organizacija i medija koji će dobar glas o svrsi i efektima mikrofinansiranja dalje predstavljati donosiocima odluka i javnosti.

Akcenat smo stavili na neophodnost za zakonskom regulativom u Srbiji, kojom bi bilo omogućeno da se mikrokreditiranjem direktno bave mikrokreditne organizacije, prema principima i praksama usvojenim u EU.

Istakli smo rezultate postignute poslednjih 17 godina rada Mikro razvoja. Osvrnuli smo se na različite oblike i načine rada sa klijentima, kao i probleme i izazove koje imamo.

Apostrofirali smo koje bi benefite mikrokreditiranje omogućilo, pre svega u domenu zapošljavanja i razvoja preduzetništva, što u krajnjoj liniji doprinosi ekonomskom rastu. Poslednje studije govore da je jaz izmedju tražnje za mikrokreditima i ponude na našem tržištu veliki, kao i da bi posebna regulativa omogućila zadovoljenje tih potreba i jeftinije kredite za preduzetnike, mikro i mala preduzeća.

Cilj nam je, u ovom trenutku,  podizanje svesti u društvu o mikrofinansiranju kao dobrom načinu za borbu protiv nezaposlenosti i socijalne isključenosti građana.